El dia 21 d’octubre de 2022, vaig presentar a Gurb el llibre de relats “Li arrabassaré el dia a la vida i altres relats”. Amb la participació de Sandra Valverde, Jordi Camasòlives, Teresa Saborit i Jordi Vilarrodà