Nanorelat  presentat a la II Edició del concurs Ubú poeta «Concurs de microrrelats Ubú el poeta» –  Abril 2016.


Un home de principis

Saldats els deutes i ingerit el beuratge, només calia esperar.

Llavors, se’n va adonar. Quina vergonya! 

Massa tard, la funerària acabava de tancar.